Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) สำหรับเว็บไซต์ www.lillyplace.com ซึ่งให้บริการโดย ลิลลี่เพลสอพาร์ทเมนท์ ผู้เป็นเจ้าของตามกฎหมายของเว็บไซต์ (“ลิลลี่เพลสอพาร์ทเมนท์” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดนโยบายโดยอ้างอิงถึงการเก็บ การใช้และการเปิดเผยถึงข้อมูลหนึ่งข้อมูลใดที่เกี่ยวของกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้งานร่วมกับ เป็นส่วนหนึ่งของ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่บน www.lillyplace.com ซึ่งเป็น การควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านโดยทั่วไป

เราตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยท่านในการทำความเข้าใจว่าเราเก็บ ใช้และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และช่วยท่านในการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเมื่อใช้เว็บไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีใหม่ ตามความต้องการในการดำเนินธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เมื่อเราปรับเพิ่มข้อมูลและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบหน้านี้ใหม่สำหรับการปรับเพิ่มเป็นระยะ เราจะพยายามประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนมีผลบังคับใช้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะทำการแจ้งเตือนท่านที่นี่ โดยอีเมลหรือช่องทางอื่นตามที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์หลักของเรา

หากท่านมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากรายชื่อผู้รับข้อเสนอทางการตลาดโดยตรงจากเรา โปรดติดต่อเราที่ admin@lillyplace.com

โปรดทราบว่า การใช้หรือการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ชนิดของข้อมูลที่เราจัดเก็บ
บนเว็บไซต์เรานั้นมีอยู่หลายส่วนที่ท่านสามารถส่งข้อมูลถึงเรา และยังมีระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจากผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา อ้างถึง “ข้อมูลส่วนตัวและบัญชีใช้งาน” ที่อยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หมายความถึง ชื่อ ชื่อบริษัท เลขที่บัญชี ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดการเป็นสมาชิก (เช่น ชนิดของตลาดหรือชนิดของทรัพย์สินตามที่ท่านร้องขอข้อมูล) และข้อมูลอื่นใดของท่านที่สามารถแสดงถึงตัวท่านหรือที่จะอนุญาตให้เราติดต่อท่านได้

ข้อมูลที่ท่านได้ให้โดยสมัครใจ
» การลงทะเบียนสมาชิก
เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือดำเนินการทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเราหรือถูกขอจากเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชี เมื่อท่านให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เรา เราจะแจ้งท่านว่าเราอาจใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร หากท่านบอกปฏิเสธ ไม่ให้เราใช้ข้อมูลเพื่อทำการติดต่อท่านในอนาคต (ตัวเลือกการเข้าใช้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) เราจะเคารพความต้องการของท่าน เราอาจเสนอตัวเลือกสำหรับท่านในการลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเรา ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกท่านต้องให้ชื่อสมาชิกและรหัสผ่าน ชื่อของท่าน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ถูกต้อง มันเป็นความรับผิดชอบของท่านในการเก็บรักษารหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ

» การสื่อสารจากเรา จดหมายข่าวและข้อเสนอส่งเสริมการขาย
เพื่อให้ผู้ใช้ของเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวล่าสุด สินค้าและบริการของเรา เราอาจส่งอีเมลและประกาศไปยังอีเมลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้ขณะลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา หากท่านเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรายชื่ออีเมลใด ๆ ของเรา และตัดสินใจในเวลาต่อมาว่าไม่ต้องการได้รับอีเมลจดหมายข่าวหรืออีเมลส่งเสริมการขาย ท่านอาจยกเลิกการลงทะเบียนจากรายชื่อนั้นโดยดำเนินการตามคำแนะนำที่ปรากฏอยู่ในอีเมลทุกฉบับที่เราส่งไปถึงท่านเพื่อทำการยกเลิกการลงทะเบียนในรายชื่ออีเมลนั้น [เราอาจให้ตัวเลือกในการลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวอย่างเดียวหรือเพื่อรับทั้งจดหมายข่าวและอีเมลส่งเสริมการขาย]

» การติดต่อเรา
ท่านสามารถติดต่อเราได้เสมอเมื่อมีคำถามหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ มาตรฐานการดำเนินธุรกิจของเราคือการจัดเก็บการข้อมูลการสื่อสารใด ๆ จากผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อช่วยให้เราบริการลูกค้าแต่ละท่านได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลของบุคคลที่สามที่ถูกมอบให้แก่เรา
» ลิงค์
เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจคลิกผ่านลิงค์บางลิงค์หรืองานโฆษณาซึ่งทำให้ได้สามารถซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ดำเนินการโดยหุ้นส่วนของเรา หุ้นส่วนบางรายอาจแบ่งปันข้อมูลที่ท่านให้กับพวกเขากับเรา โดยการคลิกผ่านลิงค์ หรืองานโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ท่านตกลงที่จะให้เราได้รับและใช้ข้อมูลใด ๆ (ยกเว้นข้อมูลบัตรเครดิต) ที่ท่านอาจมอบให้แก่หุ้นส่วนของเรา ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดเดียวกัน เสมือนท่านได้ให้ข้อมูลของท่านแก่เราโดยตรง อย่างไรก็ตามเราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่น ๆ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา หรือวิธีการจัดการข้อมูลของลูกค้าของพวกเขา เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

» การใช้งานของบุคคลที่สาม
ท่านอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านโดยแยกจากกัน แก่เว็บไซต์หรือหน่วยงานอื่น เช่นกลุ่มซึ่งสร้างรายชื่อผู้เชี่ยวชาญการตลาด เพื่อให้ได้รับข้อเสนอพิเศษและการส่งเสริมการขายจากบริษัทในเครือของพวกเขา เว็บไซต์หรือหน่วยงานเหล่านี้อาจตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเรา ไม่ว่าบุคคลที่สามจะทำการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเราหรือไม่และแบ่งปันมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างเขากับบริษัทและนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ลิลลี่เพลสอพาร์ทเมนท์ไม่รับผิดชอบ และจะไม่ถือว่ามีภาระผูกพันหากหุ้นส่วนหรือเว็บไซต์หรือหน่วยงานอื่นใดดำเนินการจัดเก็บ ใช้หรือแบ่งปัน ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านอันเป็นการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลการตลาด
เราอาจซื้อข้อมูลการตลาดจากบุคคลที่สามและเพิ่มมันเข้าไปยังฐานข้อมูลผู้ใช้เพื่อให้ได้เป้าหมายการโฆษณาที่ดีขึ้น และให้ข้อเสนอพิเศษซึ่งท่านอาจให้ความสนใจ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลการตลาดนี้กับข้อมูลระบุตัวตนซึ่งท่านให้ไว้แก่เรา

การจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ
» คุกกี้
เราเปิดใช้คุกกี้เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดสามารถลงชื่อเข้าใช้ซ้อนกับท่านจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และช่วยเราให้บริการท่านได้ดีขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ถูกบันทึกขณะทำการลงทะเบียนสมาชิกของท่าน เรายังอาจใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราทำการส่งเสริมการตลาดและแบบสอบถามได้ง่ายขึ้น

» การติดตามพฤติกรรมการใช้งาน
เราใช้คุกกี้ในบางกรณี เช่นเดียวกับเทคโนโลยีการติดตามจดจำผู้ใช้เมื่อมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น เว็บบีคอน (web beacon) บางกรณีเราอาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อช่วยเหลือในการค้นหาและติดตามภายในเว็บไซต์ของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้คุกกี้ชั่วคราวและ/หรือเทคโนโลยี web beacon เพื่อช่วยดำเนินการค้นหาและติดตาม แต่ข้อมูลจะไม่ถูกติดตามเพื่อการระบุตัวบุคคล บุคคลที่สามซึ่งมีสินค้าหรือบริการที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้คุกกี้เช่นเดียวกัน และเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับใครและเมื่อใด
» ผู้ขาย
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเราในการให้บริการของเรา (เช่น การดำเนินการด้านบัตรเครดิต บริการช่วยเหลือลูกค้า) ตามที่ได้ตกลงในการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเป้าหมายเฉพาะ ผู้ขายแต่ละรายต้องยอมรับที่จะใช้และรักษาวิธีการด้านความปลอดภัยให้อยู่ระดับที่สมเหตุสมผลต่อลักษณะข้อมูลของท่าน เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การทำลาย ใช้งาน เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย เนื่องด้วยเราดำเนินการในระดับสากล เราอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังประเทศต่าง ๆ หรือไปยังเขตอำนาจซึ่งไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับในประเทศของท่าน หากเราดำเนินการถ่ายโอนดังกล่าว เรา ผู้ขายของเรา จะให้การปกป้องคุ้มครองตามสมควร ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านถูกปกป้องแล้ว

การเปิดเผยตามข้อบังคับทางกฎหมาย
เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อถูกร้องขอให้ทำตามกฎหมาย เช่น ตามคำสั่งศาลหรือ หมายศาล หรือ หน้าที่ทางกฎหมายอื่น ๆ ตามคำร้องของหน่วยงานของผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือในกรณีพิเศษเมื่อเรามีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นในการระบุตัวตน ติดต่อหรือกระทำการทางกฎหมายต่อบุคคลซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือเพื่อขัดขวางสิทธิ์ หรือทรัพย์สินของเรา (ไม่ว่าเจตนาหรือไม่มีเจตนา)

การอนุญาตให้ดำเนินการ
เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ท่านเข้าใจอย่างแน่แท้และไม่มีข้อสงสัยในการอนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่3 และจัดเก็บ และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและดำเนินการในคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยอาจแตกต่างและเข้มงวดน้อยกว่ากฎหมายของรัฐหรือประเทศของท่าน เราจะใช้ความพยายามทางพาณิชย์ที่สมเหตุสมผลในการถือครองและส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสภาวะที่ปลอดภัย ปกปิดและรัดกุม หากท่านคัดค้านการถ่ายโอนหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบนี้ กรุณาอย่าลงทะเบียนกับหรือใช้เว็บไซต์นี้

ความปลอดภัย
เรามีความพยายามที่จะป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการใช้งานตามความต้องการ กรณีที่มีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนั้นเราได้เลือกผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินที่มีชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layers หรือ SSL เพื่อป้องกันการส่งผ่านของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ที่รัดกุม และใช้กระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้จากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับ อนุญาต ทำลาย ใช้งาน เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย แม้ว่าเราจะดำเนินการ (และร้องขอให้บุคคลที่สามผู้ให้บริการของเราดำเนินการ) ด้านความปลอดภัยทางการพาณิชย์อย่างสมเหตุสมผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกจัดเก็บบนเว็บไซต์ เนื่องจากลักษณะแบบเปิดของอินเตอร์เน็ต เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่ถูกจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา หรือส่งผ่านไปยังหรือจากผู้ใช้ จะปราศจากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเราจะไม่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันใด ๆ สำหรับการโจรกรรมหรือความสูญเสียของการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสียหายต่อ หรือการขัดขวางของข้อมูลหรือการสื่อสาร โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบว่าท่านเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกและลักษณะเฉพาะของท่าน
» สิทธิ์ในการเลือกไม่ทำ
หากท่านต้องการเลือกไม่รับโปรแกรมการตลาดของเรา หรือต้องการถอนการให้การยินยอมแก่เราในการติดต่อท่านผ่านทางอีเมลของท่าน หรือโทรศัพท์ หรือเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่าน โปรดติดต่อเราผ่าน อีเมลโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการยกเลิกลงทะเบียนที่ปรากฏในอีเมลโฆษณาทุกฉบับจากเราหรือโดยการส่งอีเมลมาที่ admin@lillyplace.com โดยแนบอีเมลที่ท่านได้รับและพิมพ์ว่า “ยกเลิกรับข่าว” ในช่องหัวเรื่องของอีเมลของท่าน
» การเลือกไม่รับจดหมายข่าวหรืองานโฆษณาและการตลาดของท่านจะต้องไม่ (1) ขัดขวางเราจากการติดต่อกับท่านโดยอีเมลหรือวิธีการอื่น อันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่หรือที่ผ่านมาของท่านกับเรา และ (2) ขัดขวางเรา รวมทั้งพนักงานของเรา ผู้รับสัญญาต่อ ตัวแทนและผู้แทนอื่น ๆ จากการเข้าใช้และดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีของการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์

การยอมรับของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว
โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านแสดงการยอมรับของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ตามวิจารณญาณของเรา ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลบบางส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ ดังนั้นผู้เยี่ยมชมควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ การเข้าใช้เว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องของท่านภายหลังมีประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้หมายถึงท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น